Bất động sản
ATPMedia

Thuê văn phòng làm việc dành cho Gen Z

SAIGON OFFICE tư vấn văn phòng cho thuê dành cho gen Z cần có các yếu tố như: tính bền vững, tập trung phát triển giao tiếp, không gian nổi bật, công nghệ, cuộc sống gắn liền công việc hài hòa, thiết kế môi trường theo phong cách ưa sinh học biophilic, công nghiệp industrial, công thái học ergonomic hay vách kính glass door.

Read More »