Giới thiệu

Chocudan.com là một sản phẩm của ATP Software, chúng tôi tạo ra môi trường giúp cộng đồng cư dân sinh hoạt tại các chung cư hiện nay dễ dàng tiếp cận sản phẩm & dịch vụ mình mong muốn tìm kiếm. Thông tin được cập nhật chính xác, nhanh chóng & liên quan mật thiết theo từng địa điểm dự án. Tại địa chỉ website chocudan.com cũng là nơi đầu tiên & tốt nhất hiện nay giúp những ai đang kinh doanh tại cộng đồng đó tiếp cận cư dân một cách miễn phí dễ dàng.

Những lợi thế khác biệt của Chocudan.com
– Cá nhân hóa thông tin theo từng cộng đồng cư dân sinh hoạt
– Giúp người mua dễ dàng tìm kiếm chính xác sản phẩm & dịch vụ đang cần
– Giúp người kinh doanh tiếp cận đúng cộng đồng cần nhắm đến
– Hệ thống lọc tin theo từng địa điểm & chủ đề rõ ràng
– Thông tin hiển thị tối ưu trải nghiệm đọc trên desktop & mobile
– Sử dụng app mobile để xem tin & đăng tin dễ dàng
– Là website thu hút traffic thuộc nhóm đối tượng cư dân tại các chung cư đông đảo nhất hiện nay
– Là nơi review thông tin về các địa điểm, sản phẩm & dịch vụ ở các chung cư chi tiết nhất
– …